Holdbarhed og opbevaring af whisky

Generelt set kan man sige, at når en flaske bliver åbnet, begynder den langsomt at blive “flad”, hvorved dens smag bliver forringet. Denne forringelse i smagen hænger sammen med, at der tilføres ilt til blandingen, hvorefter der sker ændringer med flaskens indhold. Det kan blandt andet nævnes, at der begynder at ske en fordampning af alkohol fra flasken. Er flasken i stedet uåbnet kan den i princippet holde ubegrænset, da den ikke bliver iltet.

Holdbarhed og opbevaring af whiskyWhisky modner ikke yderligere efter aftapning, hvilket adskiller sig fra vin, der siges at blive bedre som årene går. Selvom der generelt er usikkerhed på, hvor lang tid en uåbnet flaske kan holde sig, er der generelt enighed om. at man bør drikke den inden der er gået maksimalt 8 måneder. Dette hænger sammen med, at der herefter vil være sket en ændring i både smag og aroma, hvorved flaskens indhold kan være forringet. Forandringer behøver dog ikke nødvendigvis være negative, og man kan i nogle tilfælde opleve, at smagen og aromaerne i større grad bliver fremhævet.

For at sikre at smagen ikke ødelægges, bør man altid opbevare whisky ved en stabil temperatur, da store svingninger i temperaturen vil resultere i, at det har en negativ indflydelse på indholdet i flasken. Derudover bør flasken opbevares på et køligt og tørt sted, og den bør ikke modtage direkte sollys, da dette kan forringe dens oprindelige smag.

Slutteligt kan man overordnet set sige, at stærk spiritus, der befinder sig i en lukket beholder, kan holde sig ubegrænset, da de vil bevare den oprindelige alkoholprocent, når der ikke tilføres ilt til flasken. Dog bør man være opmærksom på, at der kan ske ændringer i smagen som tiden går. Disse ændringer kan både være positive og negative, og man kan eventuelt eksperimentere med dette for at finde ud af, hvad der passer en selv bedst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *